Aziyme Duası

Azime isiminin anlamı, Azime ne demektir, Aziyme ne anlama gelir?

Azime  İsminin Anlamı: 1.Kesin kararlılık, niyet sebat, 2. Cin, yılan ve benzeri şeylerin şerrinden kurtulmak için okunan Dua. 3. Büyük iş, büyük günah, büyük bela.

Azime İsminin Sözlük Anlamı:

Söyleyiş: (azime) Cinsiyet: Kız

Büyük, yüce, kararlı, azmaden.

Çok çabukkabul gören "Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerinden Koruyucu Aziym" duası.

Bir şeye aşırı istek duyulduğunda veya bir şeyde aşırı korkulduğunda bu dua okunur.

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki: " Bu öyle bir hazinedir ki, Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa Allah'ın izni ile yerine gelir. O kimseye karşı herkes saygı duyar, güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur. Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır." (M.Ahzap)

Aziyme Duası

Bismillahirrahmanirrahim* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli şey'in ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasırin*Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul fatihıyn* Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin* Verhamni fe inneke hayrul fatihıyn* vağfir li fe inneke hayrul ğafirin* Verhamni fe inneke hayrur rahımin* Vehdini veneccini minel kavmiz zalimin* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebğıyan* Es'elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a'zami minha en tec'alel lame tav'a yedeyye vel elifel hakime ayeyye ven nüktate vuslaten minke ileyye* Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk* Ve entel melikül hakkul Mübin* Taha* Yasin* Nun* kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* Kef ha ya ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim mühıyt* Bel hüve kur'anün mecid* Fi levhin mahfuz* Ve La Havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

Rabbim bütün dualarımız kabul etsin. Bütün güzellikleri nasip etsin.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Aziyme Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları